قدرت تنبیه
قدرت تنبیه
۰۲-۰۲-۹۹
مبارزه بدون خشونت
دو غول مبارزه بدون خشونت
۰۲-۰۲-۹۹

مبارزات بدون خشونت

ارتباط بدون خشونت

با استفاده از شیوه ارتباط بدون خشونت، بجنگید!

از جمله هدفهایی که با شیوه ارتباط بدون خشونت حاصل شده اند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کسب استقلال کشور
  • ترغیب حکومت ها به ایجاد اصلاحات در درون خود
  • حل و فصل مشکلات در سطح جامعه
  • ایجاد اصلاحات گسترده اجتماعی
  • دفاع در مقابل تهاجم نیروهای خارجی.

حل و فصل منازعات

در حال حاضر ارتباط بدون خشونت هر روز بیش از پیش برای حل مشکلات یا فیصله دادن به منازعات موجود در درون نظام های حکومتی به کار گرفته می شود.

اتحادیه های صنفی با توسل به تحریم های بدون خشونت به موفقیت های چشمگیر در زمینه احقاق حقوق کارگران نایل شده اند.

قبول میانجیگری و جلوگیری از بروز آشوب نیز از نتایج تاکتیک هایی است که اغلب در مبارزات بدون خشونت به کار می روند.

با به کار گیری آگاهانه ارتباط بدون خشونت منازعات بین همسایه ها و اختلافاتی که بین افراد وجود دارد بهتر قابل حل و فصل است.

نیروهای پلیس نیز به طور روز افزون به جذب مربیان با تجربه‌ی عدم خشونت

برای آموزش استفاده از این شیوه به افراد خود، برای پایان دادن به جدال ها و کنترل و پراکنده ساختن جمعیت گرایش پیدا می کنند.

 

عدالت اجتماعی و اصلاحات

شیوه های ارتباط بدون خشونت در همان حال که در پی ثبات، عدالت و ایجاد اصلاحات هستند،

استقرار تساوی اجتماعی را نیز تسریع می کنند.

با توسل به شیوه های کارآمد ارتباط بدون خشونت،

کسانی که در گذشته نماینده و نفوذی در مراکز حکومتی نداشتند، اکنون جای خود را در چنین مراکزی یافته اند.

شیوه های ارتباط بدون خشونت برای مقابله با تولید مداوم زباله های اتمی و دفن نسنجیده آنها

و همچنین حمایت از پاکسازی محیط زیست نیز به کار گرفته شده اند.

 

دفاع ملی

هجوم و اشغال نظامی کشوری که غیر نظامیان آن، دست به مقاومت جمعی بدون خشونت می زنند،

اگر غیرممکن نباشد، دست کم بسیار دشوار است.

جامعه ای که غیر نظامیان آن آماده ایفای نقش در دفاع از خویش هستند، می تواند از وقوع جنگ جلوگیری و یا تهدیدهای خارجی را فلج و متوقف کند.

 

 

منبع: کتاب قدرت مبارزه بدون خشونت

نویسنده: مری کینگ

سودا محمدزاده
سودا محمدزاده
بیزینس کوچ، مدرس ابزار ارتباطی NVC
ورود / ثبت نام