۱۵-۱۲-۹۸
کوچینگ

آیا به کوچینگ نیاز داریم؟

اغلب افراد می پندارند که به فرآیند کوچینگ احتیاج ندارد. اما خیلی از افراد در سراسر دنیا هستند که کوچینگ را انتخاب می […]
۱۱-۱۲-۹۸
فلسفه کوچینگ

فلسفه کوچینگ

اساسی ترین باور و دیدگاه در کوچینگ این است که هر شخص متخصص زندگی و مساله خویش است. تنها فرضی که در مورد […]
ورود / ثبت نام