۱۱-۱۲-۹۸
فلسفه کوچینگ

فلسفه کوچینگ

اساسی ترین باور و دیدگاه در کوچینگ این است که هر شخص متخصص زندگی و مساله خویش است. تنها فرضی که در مورد […]
۲۹-۰۴-۹۷
تفاوت کوچینگ با مشاوره

تفاوت میان کوچینگ و مشاوره

این روزها مشاوره گرفتن و رفتن به روان‌شناس برای افرادی که با مشکلات روانی،  احساسی، کاری یا خانوادگی روبه‌رو هستند، به امری رایج […]
ورود / ثبت نام