چگونه خودمان را ببخشیم

۲۰-۱۲-۹۸
دوست داشتن خود

کاری را که برایت مفرح نیست،انجام نده!

خود – بخشودگی: وقتی به خودمان همدلانه گوش کنیم خواهیم توانست نیازهای نهفته را بشنویم. احساس خود بخشودگی در چنین لحظه ای از […]
ورود / ثبت نام