نحوه صحیح تقاضا کردن

۰۱-۱۲-۹۸
تفاوت تقاضا و درخواست آمرانه

تقاضا در مقابل درخواست آمرانه

برای درک بهتر این مطلب، پیشنهاد ما به شما این است که ابتدا مقاله چگونه تقاضای خود را مطرح کنیم را مطالعه کرده و […]
۳۰-۱۱-۹۸
تقاضا

چگونه تقاضا را مطرح کنیم

در این مطلب به این سوال می پردازیم که تقاضا ما از دیگران چیست تا زندگی مان غنی شود. وقتی نیازمان تحقق نیابد، […]
ورود / ثبت نام