۲۶-۱۱-۹۸
خشم و خشونت

چه چیزی شما را خشمگین می کند؟

ده قدم در تبدیل خشم به شیوه ارتباط بدون خشونت، طوری که نتیجه به نفع همه باشد.  وقتی خشنگین هستیم، سه چیز در […]
ورود / ثبت نام