۲۱-۱۱-۹۸
مراحل ارتباط بدونت خشونت ، ان وی سی

معرفی ابزار ارتباطی NVC

ارتباط بدون خشونت چیست؟ و نظر مارشال روزنبرگ در این مورد چیست؟ در چه زمینه هایی می توانیم از ارتباط بدون خشونت استفاده […]
ورود / ثبت نام