۰۸-۱۲-۹۸
ارزیابی و قضاوت

قضاوت و ارزیابی خود

قضاوت  و ارزیابی خود وقتی ما با خودمان به طور مستمر بر اساس قضاوت درونی، سرزنش و درخواست آمرانه ارتباط برقرار کنیم تعجب […]
۲۶-۱۱-۹۸
خشم و خشونت

چه چیزی شما را خشمگین می کند؟

ده قدم در تبدیل خشم به شیوه ارتباط بدون خشونت، طوری که نتیجه به نفع همه باشد.  وقتی خشنگین هستیم، سه چیز در […]
ورود / ثبت نام