۲۸-۱۱-۹۸
تمرین ابراز خشم

تمرین های شناسایی و ابراز خشم

تمرین های فردی برای شناسایی و ابراز خشم اگر با خشم و نحوه ابراز و کنترل آن آشنایی ندارید، می توانید مقاله چه […]
۲۶-۱۱-۹۸
خشم و خشونت

چه چیزی شما را خشمگین می کند؟

ده قدم در تبدیل خشم به شیوه ارتباط بدون خشونت، طوری که نتیجه به نفع همه باشد.  وقتی خشنگین هستیم، سه چیز در […]
ورود / ثبت نام