افسردگی در کودکان

۲۴-۱۲-۹۸
ترس و تنبیه

تنبیه، حسن نیت را از بین می‌برد

ترس از تنبیه وقتی فقط به قصد اجتناب از تنبیه، کاری را انجام می‌دهیم توجه ما از ارزش خود آن کار منحرف می‌شود […]
ورود / ثبت نام