ارتباط بدون خشونت چیست
۱۵-۱۱-۹۵
کوچینگ چیست؟
۱۵-۱۱-۹۵

کوچ کیست؟

یک کوچ با مراجعین خود بر روی موضوعات مختلف اعم از مسائل حرفه ای تا موضوعات خصوصی و روحی روانی کار میکند. یک کوچ ، یک همکار خوب، یک مشاور، یک مشوق، یک همراه مطمئن، یک وجدان بیدار و یک حامی است.

کوچینگ با هدف رسانیدن مراجع به یک زندگی رضایت بخش، کوچ و مراجع را وارد گفتگو می کند. به مراجع کمک می شود که هر آنچه را برایش مهم است مشخص کند و ارزش آن را روشن نماید.

با راهنمایی مراجع، کوچ مراجع را در تعیین اهداف ارزشمند و دستیابی به آنها یاری می نماید. از طریق هممکاری ، کوچ مراجع را در رسیدن به این اهداف حمایت می کند.

یک کوچ در طول روند کوچینگ می تواند کمک های زیادی به مراجع خود بنماید که از آن جمله:

  • پاسخ سوال ها را در درون خود جستجو کند.
  • ارزش ها را مشخص و واضح کند.
  • همکاری در ایجاد برنامه ای برای رسانیدن مراجع به خواسته های واقعی او
  • ایده های جدید مراجع را ارزیابی کند.
  • او را هدایت و تحسین نماید.

 

 

ورود / ثبت نام