ارتباط بدون خشونت چیست

چگونه با دیگران همدلی کنیم.
۱۴-۱۱-۹۸
کوچ کیست؟
۱۴-۱۱-۹۸

در این مطلب می خواهیم ارتباط بدون خشونت را از زبان افرادی که با ارتباط بدون خشونت آشنا شده اند تعریف کنیم. آنها از تجربه خود در استفاده از ارتباط بدون خشونت یا همان nvc برایمان می گویند.

 

ارتباط بدون خشونت روش ساده و قدرتمندی برای برقراری ارتباط از راهی است که نیازهای هر دو طرف، تحقق یابد.

ویلیام اری، نویسنده رسیدن به بله و طرف سوم 

 

مطالعه ارتباط بدون خشونت برای هر کسی که می خواهد مهارت های ارتباطی خود را بهبود بخشد ضروری است. کاربرد مفاهیم بیان شده در آن افراد را به سمت عشق، محبت و روش بدون خشونت برای درک دیگران و عکس العمل نسبت به آنها راهنمایی میکند و محبت بیشتری در جهان پدید می آورد.

ماریان ویلیامسون، رئیس اتحادیه تجدید حیات جهانی 

 

مارشال روزنبرگ برای ما موثرترین ابزارها را برای پرورش سلامت در روابط تهیه کرده است. ارتباط بدون خشونت روح را به روح مرتبط و سلامت بسیاری را خلق میک ند. ارتباط بدون خشونت عنصر گمشده کاری است که انجام می دهیم.

دیپاک چوپرا

 

معتقدم که اصول و تکنیک های ارتباط بدون خشونت به معنای واقعی کلمه می تواند دنیا را تغییر دهد اما مهم تر آنکه می توانند کیفیت زندگی شما را با همسرتان، کودکانتان، همسایگان، همکاران و هر کس دیگری که شما با او ارتباط دارید تغییر دهد.

جک کنفیلد، نویسنده مجموعه سوپ جوجه برای روح

 

تکنیک های ارتباطی فعال مارشال روزنبرگ تضادهای بالقوه را با گفتگوهای صلح آمیز تغییر می دهد. شما تکنیک ساده ای می آموزید که مشاجره را خنثی می کند و ارتباط محبت آمیزی را با خانواده ، دوستان و سایز آشنایان خلق میکند.

دکتر جان گری، نویسنده مردان مریخی، زنان ونوسی

 

من بهاین تشخیص رسیدم که الگوی ارتباطی قدیمی من، بسیار قضاوتی و پر از عیب یابی از دیگران بود، به طوری که خودم و همکارانم ناخشنود بودیم. زندگی من با تمرین ارتباط بدون خشونت به طرز قابل توجهی تغییر کرده است. من آرام تر و راحت تر هستم حتی وقتی گرفتارم. دیگر احساس نیاز برای کشف اشتباهات و یا سرزنش کردن نمی کنم.

تاجری از ایالت کالیفرنیا

 

در مقام یک معلم، فرآیند ارتباط بدون خشونت به من کمک می کند تا ارتباط عمیق تری برقرار کنم. کودکان این ارتباط عمیق را دوست دارند و به آن پاسخ می دهند. والدین اظهار می دارند که حس می کنند حرفشان شنیده می شود. راه حل ها ساده تر و به صورت طبیعی به دست می آیند. حالا تضادها و سوء تفاهم ها با همکاران، به فرصتهایی برای خلق ارتباط عمیف تر تبدیل شده است. خشم، افسردگی، شرم و احساس گناه دوستانی شده اند که به من کمک می کنند تا بر نیازهای ضروری‌ای که تحقق نیافته اند آگاه شوک.

معلمی از ایالت ارگان

ورود / ثبت نام