کوچ کیست؟
۱۵-۱۱-۹۵
روشهای برگزاری کوچینگ
۱۵-۱۱-۹۵

فدراسیون بین المللی کوچ ها ICFکوچینگ حرفه ای را اینگونه تعریف می کند:

کوچینگ نوعی شراکت مستمر جهت کمک به مراجعه کنندگان است که مراجع را به فکر می کشد و خلاقیت درون آن را بیدار میکند تا به نتایج رضایت بخشی در زندگی شخصی و حرفه ای خود دست پیدا کنند. در طول روند کوچینگ ، مراجعه کنندگان آگاهی بیشتری به پتانسیل خودشان پیدا کرده و عملکرد کیفیت زندگی خویش را بهبود می بخشد.

کوچینگ درمان نیست، مشاوره و روانشناسی هم نیست. با آنکه کوچینگ ممکن است ریشه در مقوله روان شناسی داشته باشد روند واقعی و حقیقی کوچینگ نباید با روش های درمانی اشتباه گرفته شود.

کوچینگ غالباً به مشاوره و رایزنی تشبیه شده است در حالیکه اختلاف های کاملاً مشخصی بین این دو مقوله وجود دارد. مشاوره به دنبال ارائه مشاوره هستند در حالیکه کوچ تنها به مراجع کمک میکند تا خود راه حل های مناسب را بیابد.

روش رایزنی با انتقال اطلاعات معین و تجربه شده در رابطه با دستیابی به هدف مورد سوال به میان می اید علاوه بر این یک کوچ ممکن است با توجه به اینکه هیچ اطلاعی از هدف مراجع ندارد یک راهکار مطمئن به او ارائه دهد.

 

ورود / ثبت نام