روشهای برگزاری کوچینگ

کوچینگ چیست؟
۱۵-۱۱-۹۵
معرفی انواع کوچینگ
۱۵-۱۱-۹۵

روش های بسیاری برای ارائه کوچینگ وجود دارد. کوچینگ خصوصی ، کوچینگ گروهی ، کوچینگ از طریق ایمیل و یا تلفن ، کوچینگ حضوری و…

روش طراحی و پایه ریزی آموزش هر کوچ اختصاصی است. در حالی که کار گسترش پیدا میکند تخصص ها و تکنیک های ارائه کوچینگ نیز توسعه پیدا میکند.

تعدادی تخصص های کوچیمگ وجود دارد که هر روزه به این تخصص ها نیز اضافه می شود. زمینه های وسیع تخصصی موجود عبارتند از:

کوچینگ رشد شخصی ، کوچینگ مدیریتی ، کوچینگ رابطه ای ، کوچینگ تخصصی ، کوچینگ مالی ، کوچینگ سلامت و کوچینگ تناسب اندام و…

ورود / ثبت نام