دوره کوتاه مدت حضوری – مرداد ۹۸

مراحل ارتباط بدونت خشونت ، ان وی سی
معرفی ابزار ارتباطی NVC
۲۱-۱۱-۹۸
خشم و خشونت
چه چیزی شما را خشمگین می کند؟
۲۱-۱۱-۹۸

دوره کوتاه مدت حضوری – مرداد ۹۸

دوره کوتاه مدت ان وی سی
دوره کوتاه مدت حضوری ارتباط بدون خشونت، زبان زندگی


این دوره به مدت 2 جلسه 4 ساعته در روزهای پنجشنبه برگزار گردید.

در این دوره مقدماتی دانشجویان آموختند که چگونه می توانند با دیگران تعاملی سازنده داشته باشند و اگر چنانچه اطرافیان آنها با این ابزار ارتباطی آشنایی نداشته باشند باز هم به نحوی موثر از این علم بهره لازم را ببرند و به بهترین شکل نیازها و درخواستهای خود را بیان کنند.
سودا محمدزاده
سودا محمدزاده
بیزینس کوچ، مدرس ابزار ارتباطی NVC
ورود / ثبت نام