ان وی سی
پیام ارتباط بدون خشونت چیست
۲۱-۱۱-۹۸
دوره کوتاه مدت ان وی سی
دوره کوتاه مدت حضوری – مرداد ۹۸
۲۱-۱۱-۹۸

معرفی ابزار ارتباطی NVC

مراحل ارتباط بدونت خشونت ، ان وی سی

ارتباط بدون خشونت چیست؟ و نظر مارشال روزنبرگ در این مورد چیست؟ در چه زمینه هایی می توانیم از ارتباط بدون خشونت استفاده کنیم؟

وقتی عوامل موثر بر توانایی با محبت ماندن را مطالعه کردم، به نقش حیاتی زبان و شیوه های به کار گیری کلمات و جملات پی بردم.

از همان زمان شیوه جدیدی برای ارتباط گفتاری – شنیداری یافتم که ما را به نثار از صمیم قلب هدایت میکند.

یعنی ما را با خودمان و دیگران چنان مرتبط می سازد که راه شکوفایی محبت طبیعی فراهم می شود.

من این روش را ارتباط بدون خشونت نامیده ام.

به کار گیری اصطلاح بدون خشونت، همچنان که گاندی از آن استفاده کرده، به معنی حالت طبیعی محبتی است که پس از محو خشونت از قلب، در ما پدید می آید.

خیلی وقت ها ممکن است ما خود را خشن ندانیم، در حالی که اغلب کلمات و جملاتی که به کار می بریم چه نسبت به خودمان و چه نسبت به دیگران تلخ و گزنده است.

فرآیندی را که توضیح دادم برخی ارتباط محبت آمیز نامیده اند. اما من به آن ارتباط بدون خشونت می گویم.

مارشال روزنبرگ

 

ارتباط بدون خشونت (NVC) روشی تعاملی است که تبادل اطلاعات و حل صلح‌آمیز اختلافات را آسان می‌کند.

ان وی سی بر ارزش‌های مشترک انسانی و نیازها تکیه می‌کند.

افراد را تشویق می‌کند از زبانی که سبب مقاومت یا کاهش عزت نفس می‌شود، پرهیز کنند و به جای آن از زبانی کمک گیرند که حسن تفاهم را افزایش می‌دهد.

این روش باور دارد به جای ایجاد احساس گناه، ترس، سرزنش و شرمندگی، رضایت آمیزترین انگیزه برای انجام کارها، غنا بخشیدن به زندگی است.

این روش بر پذیرش مسئولیت فردی در انتخاب ها و افزایش کیفیت ارتباط به عنوان هدف های اولیه تأکید دارد و حتی با وجود ناآشنایی طرف مقابل با آن روشی مؤثر است.

 

سودا محمدزاده
سودا محمدزاده
بیزینس کوچ، مدرس ابزار ارتباطی NVC
ورود / ثبت نام