تفاوت کوچینگ با مشاوره
تفاوت میان کوچینگ و مشاوره
۲۹-۰۴-۹۷

کوچینگ چیست؟

کوچینگ چیست؟

آیا پیش آمده که با هدف ایجاد تغییر و تحول در خود و رسیدن به موفقیت، در یک دوره آموزشی یا سمینار شرکت کرده باشید و بعد از مدتی دوباره به انجام عادت های قبلی برگشته و تغییر و تحولی را که مایل بودید با شرکت در آن دوره یا سمینار بدست آورید، تجربه نکنید؟

کوچینگ در مورد تغییر و تحول است و کوچ ، یک شتاب دهنده برای ایجاد تغییر است. برای اینکه تغییر ماندگار باشد، ما به زمان نیاز داریم تا عادت جدید بطور ریشه ای جایگزین شود.حرفه کوچینگ در طول سی سال گذشته در کل جهان، نشان داده که برای مراجعین نتایج مهم و مطلوبی به همراه داشته است.

سودا محمدزاده
سودا محمدزاده
بیزینس کوچ، مدرس ابزار ارتباطی NVC
ورود / ثبت نام