فلسفه کوچینگ
فلسفه کوچینگ
۱۳-۱۲-۹۸
کوچینگ
آیا به کوچینگ نیاز داریم؟
۱۳-۱۲-۹۸

کوچینگ فرآیندی مستمر است و به مجرد نیاز یا پیش آمدن فرصت انجام می گیرد.

اما آنچه که در این فرایند ضروری است، کوچ پدیر بودن فرد مراجع است.

کوچ پدیر بودن به معنای این است که آیا او پذیرای جلسات کوچینگ است یا نه؟

آیا کوچینگ مناسب و جوابگوی مراجع است یا خیر؟

مراجع یا موضوع مورد بحثش نیازمند درمان و یا کوچ با تخصص دیگر است یا نه؟

از شرط های لازم برای موفقیت جلسات کوچینگ علاقمندی و امادگی فرد به ایجاد تغییرات از درون، داشتن امادگی برای به چالش کشیده شدن توسط کوچ و قبول مسئولیت صد در صدی شرایط و وضعیت موچود است.

 

نحوه برگزاری جلسات کوچینگ

جلسات کوچینگ به صورت حضوری و یا به صورت مجازی برگزار می گردد.

برخی از افراد، جلسات مجازی را بر حضوری به دلیل صرفه جویی در زمان و هزینه ها ترجیح می دهند.

همچنین جلسات بر اساس تعداد مراجعین در یک جلسه به صورت خصوصی و یا گروهی یا تیمی برگزار می گردد.

جلسات کوچینگ عموماً یک بار در هر هفته به مدت ۴۵ الی ۷۵ دقیقه برگزار می گردد.

تعداد جلسات از یک بار در هفته به دو یا چند بار در هفته بنابر توافق طرفین، قابل افزایش است.

تعداد جلسات در یک دوره از کوچینگ ۱۲ جلسه یعنی سه ماه است.

این تعداد بنابر توافق طرفین قابل تقلیل یا افزایش است.

اکثر مراجعین خواهان زمان بیشتری هستند. مدت زمان هر دوره بسته به میزان امادگی مراجع و موضوع مطرح شده و از فردی به فردی متفاوت است.

اما معمولاً زمان کوچینگ بین ۳ تا ۶ ماه خواهد بود.

در شرایطی ممکن است این زمان به یک سال هم برسد. مراجعینی هستند که سالها به دلیل اثر گذاری مثبت جلسات با یک کوچ کار می کنند.

همچنین ممکن است جلسات کوچینگ به مدت ده الی ۳۰ دقیقه برگزار گردد. به این نوع از جلسات جلسات لیزر کوچینگ می گویند.

 

لیزر کوچینگ چیست

بنابر تعریف تیموتی گالوی، لیزر کوچینگ یک روش تخصصی در حرفه کوچینگ است.

در آن به فردی که ذهنش مشغول موضوع و چالشی است کمک میکند تا به سرعت، ذهن و افکارش را طبقه بندی کرده مجدداً ارامش خود را باز یافته و نهایتاً موانع ذهنی اش را برطرف نماید.

به طور کلی می توان گفت لیزر کوچینگ یک جلسه کوچینگ سریع و کوتاه است.

 

اما تفاوت عمده این روش و دیگر جلسات کوچینگ در چیست؟

  • لیزر کوچینگ ۱۵ الی ۳۰ دقیقه طول می کشد البته زمان عادی آن ۲۰ دقیقه است.
  • با هدف کاهش استرس و یا کاهش وضعیت حال فرد ایجاد یک اگاهی کوچک و نگاهی نو در فرد برگزار می گردد.
  •  اغلب زمانی موثر واثع می شود که کوچ و مراجع، مدت زمانی است که با یکدیگر کار کرده و از یکدیگر شناخت دارند.
  • جلسه لیزر کوچینگ ممکن است به محض تقاضا و بر اساس نیاز لحظه ای مراجع تشکیل گردد.
  • هزینه های لیزر کوچینگ قطعاً بسیار کمتر از جلسات عادی کوچینگ است.

 

کوچینگ گروهی و کوچینگ تیمی چیست؟

زمانی که از یک تیم سخن به میان می آید منظور تعدادی از افراد است با مهارت های مکمل یکدیگر که دور هم با یک هدف مشخص پروژه خاص و یا هدفی مانند ایجاد یک کسب و کار جمع شده اند

و متعهد به اهداف و رویگرد مشترک خود هستند و با مسئولیت و پاسخگویی متقابل به هم پیوند خورده اند.

کوچینگ در تشکیل تیم، تغییر رهبری و در مسئول نگه داشتن اعضای تیم، در قبال تعهدشان نقش موثری دارد.

یک گروه متشکل از افرادی است که ممکن است علایق مشترکی داشته باشند ولی الزاما اهداف مشترکی در سر نداشته باشند.

کوچینگ گروهی برای تعداد افراد کم و روشی مقرون به صرفه و برای دستیابی به اگاهی در رابطه با مسائل مهم و تعیین هدف در مدت کوتاهی است.

فدراسیون جهانی کوچینگ بیشتری تعداد یک گروه در جلسات کوچینگ گروهی را ۱۵  نفر اعلام کرده است.

که اغلب این جلسات در گروه های کوچک تری اجرا می شوند.

ممکن است افرادی در غالب یک گروه دور هم جمع شوند تا برای بهبود رهبری و مدیریت خود کوچ شوند.

هر یک از این افراد اهداف متفاوتی داشته باشند.

خیلی از کوچ ها کوچینگ گروهی را بر فردی ترجیح می دهند.

زیرا در زمان کوتاه تری با تعداد مراجعین بیشتری کار کرده و

تاثیر گذاری بیشتری بر افراد بیشتری در همان زمان به جای یک نفر خواهند گذاشت.

سودا محمدزاده
سودا محمدزاده
بیزینس کوچ، مدرس ابزار ارتباطی NVC
ورود / ثبت نام