شرطی شدن ذهن و قضاوت کردن
آیا نگرش شرطی داریم یا خیر؟
۲۹-۰۳-۹۹

توقف کنید تا رشد کنید!

رشد شخصی ، توسعه فردی

راه های بسیار متنوعی برای رشد و درس های بی پایانی در زندگی برای یادگیری وجود دارد.

اما برخی از انواع رشد هستند که فقط اگر

متوقف شویم، درنگ کنیم و اجازه دهیم آن درس بر ما تاثیر بگذارد برای ما رخ می دهند.

اگر درنگ کنیم و اجازه دهیم رشد بر ما اثر بگذارد، زندگی مان بهتر می شود.

چون نه تنها اهمیت تجربیات را بهتر درک می کنیم بلکه می توانیم در نتیجه آن، تغییرات و اصلاحات مسیر را نیز به کار ببریم.

همچنین با توجه به خردِ به دست آمده، دانسته های بیشتری برای یاد دادن به دیگران داریم.

 

قدرت درنگ و تاثیر آن بر رشد شما

-۱ تامل، تجربه را به نگرش تبدیل می کند.

از قدیم می گویند:

تجربه بهترین آموزگار است.

بر اساس نظر یکی از متخصصان، اولین نسخه این ضرب المثل از جولیوس سزار، امپراطور روم باستان بوده است که در کتاب قدیمی اش نوشته:

تجربه معلم همه امور است.

تنها دلیل سزار برای گفتن این حرف این بود که درس های زیادی را از تامل بر زندگی خود و نوشتن درباره آن آموخته بود.

 

شاید به جای گفتن این جمله، صحیح تر باشد که بگوییم:

تجربه ارزیابی شده بهترین معلم است!

 

لطیفه ای قدیمی می گوید:

تجربه معلم سختگیری است چون اول آزمون می گیرد، بعد درس می دهد!

درست است اما اگر فقط فرد بعد از تجربه، تامل کند این طور است.

در غیر این صورت آزمون را اول می دهید و بعد ممکن است هیچ درسی در کار نباشد!

 

شاید افراد، تجربیات زندگی در زندگی و یا کسب و کار داشته باشند، اما این به تنهایی کافی نیست.

زمانی تجربه با ارزش است که به آنها فکر کنیم، کمی تامل باعث می شود که تجربه شما مفیدتر واقع شود.

اگر یک لحظه بر تجربه درنگ کنیم، درک بر ما اثر می گذارد.

به عنوان مثال می توان به کارخانه تولید کالسکه های با کیفیت در زمانی که کارخانه های ماشین سازی در حال فعالیت بودند اشاره کرد!

اگر صاحبان این کسب و کار لحظه ای درنگ کنند، درخواهند یافت که کارشان ممکن است با مسائل جدی رو به رو شود!

 

-۲ توقف ارزشمندترین کار برای رشد است

توقف برای تامل کردن از ارزشمندترین فعالیت هایی است که افراد برای رشد خود می توانند انجام دهند.

ارزش آن حتی از انگیزه یا تشویق نیز بسیار بیشتر است. چرا؟

چون درنگ کردن به آنها اجازه می دهد خاطر جمع شوند در مسیر درست هستند.

با این همه اگر کسی در مسیر اشتباه است به انگیزه ای نیاز ندارد تا سرعتش بیشتر شود

بلکه باید توقف کند، تامل کند و تغییر مسیر بدهد.

می توانید برای خود اتاق فکری ایجاد کنید.

این اتاق برای زمانی که برنامه داشته باشید و مشکلی به وجود بیاید

میتواند به مکانی برای درنگ و تفکر تبدیل شود.

تامل باعث می شود تجربیات از نشانه زندگی بودن به سازنده زندگی بودن تغییر کند.

 

-۳ درنگ، تفکر را وسعت و غنا می بخشد

زمانی که زندگی نامه افراد برجسته را مطالعه می کنیم، متوجه می شویم که

زمان زیادی را صرف فکر کردن درباره اموری که میخواهند انجام دهند، صرف می کنند.

اکثر رهبران سیاسی و یا دینی زمانی را در انزوا بوده اند تا بتوانند بهترین نتیجه ممکن را بگیرند.

اما گاهی مدیران به دلیل مسئولیت هایی که دارند و از آنجایی که عملگرا هستند ممکن است از صرف کردن زمان برای درنگ و تامل باز بمانند.

با این حال این یکی از مهم ترین کارهایی است که باید انجام دهند!

یک دقیقه تفکر برتر از یک ساعت صحبت کردن است!

 

سودا محمدزاده
سودا محمدزاده
بیزینس کوچ، مدرس ابزار ارتباطی NVC
ورود / ثبت نام