کوچ
شناخت ریشه و معنی کوچینگ
۳۰-۰۵-۹۷
ان وی سی
پیام ارتباط بدون خشونت چیست
۳۰-۰۵-۹۷

مربیگری چیست؟

کوچینگ چیست ، کوچینگ

کوچینگ ، بیزینس کوچینگ ، معنی کوچینگ

مربیگری ، هنر بهسازی عملکرد دیگران است. مدیرانی که روش مربیگری را برای هدایت اعضای گروه خود به کار می گیرند در واقع آنها را تشویق می کنند که با انجام کارهای چالش برانگیز ، به تجربیات خود بیفزاید.

کارمندانتان را در تعیین و تحقق اهداف یاری کنید تا شرایط مناسب برای توسعه مستمر آنها مهیا شود.

مربیگری یعنی:

تعریف مربیگری:

هنر تسهیل کارایی ، یادگیری و توسعه یک فرد دیگر را مربیگری می گویند. اما یادتان باشد در این تعریف کلید واژه اصلی مربیگری کلمه ” تسهیل ” است.

 

سودا محمدزاده
سودا محمدزاده
بیزینس کوچ، مدرس ابزار ارتباطی NVC
ورود / ثبت نام