۲۹-۰۳-۹۹
رشد شخصی ، توسعه فردی

توقف کنید تا رشد کنید!

راه های بسیار متنوعی برای رشد و درس های بی پایانی در زندگی برای یادگیری وجود دارد. اما برخی از انواع رشد هستند […]
۲۲-۰۳-۹۹
شرطی شدن ذهن و قضاوت کردن

آیا نگرش شرطی داریم یا خیر؟

در این مقاله می خواهیم به بررسی شرطی شدن ذهن یا نگرش شرطی بپردازیم. نتیجه این شرطی شدن بر روی نگرش ها و […]
۱۵-۰۳-۹۹

افکار سمّی و ارتباط بدون خشونت

در این مقاله سعی داریم با استفاده از کتاب ۴۰ فکر سمّی، نوشته دکتر آرنولد لازاروس و ارتباط برخی از این افکار با […]
ورود / ثبت نام