۳۰-۰۵-۹۷
کوچینگ چیست ، کوچینگ

مربیگری چیست؟

مربیگری ، هنر بهسازی عملکرد دیگران است. مدیرانی که روش مربیگری را […]
۲۹-۰۴-۹۷
کوچینگ به چه معناست

شناخت ریشه و معنی کوچینگ

چرا شناخت ریشه و معنی کوچینگ اهمیت دارد؟ شاید شما هم جزو […]
۲۹-۰۴-۹۷
تفاوت کوچینگ با مشاوره

تفاوت میان کوچینگ و مشاوره

این روزها مشاوره گرفتن و رفتن به روان‌شناس برای افرادی که با […]
۲۹-۰۴-۹۷

کوچینگ چیست؟

کوچینگ چیست؟ آیا پیش آمده که با هدف ایجاد تغییر و تحول […]
ورود / ثبت نام