۳۰-۱۱-۹۸

پیام ارتباط بدون خشونت چیست

پیام ارتباط بدون خشونت چیست   ارتباط بدون خشونت که به اختصار […]
۱۳-۰۸-۹۸
دوره کوتاه مدت ان وی سی

دوره کوتاه مدت حضوری – مرداد ۹۸

۱۳-۰۸-۹۸
مراحل ارتباط بدونت خشونت ، ان وی سی

معرفی ابزار ارتباطی NVC

وقتی عوامل موثر بر توانایی با محبت ماندن را مطالعه کردم به […]
۳۰-۰۵-۹۷
کوچینگ چیست ، کوچینگ

مربیگری چیست؟

مربیگری ، هنر بهسازی عملکرد دیگران است. مدیرانی که روش مربیگری را […]
۲۹-۰۴-۹۷
کوچینگ به چه معناست

شناخت ریشه و معنی کوچینگ

چرا شناخت ریشه و معنی کوچینگ اهمیت دارد؟ شاید شما هم جزو […]
۲۹-۰۴-۹۷
تفاوت کوچینگ با مشاوره

تفاوت میان کوچینگ و مشاوره

این روزها مشاوره گرفتن و رفتن به روان‌شناس برای افرادی که با […]
۲۹-۰۴-۹۷

کوچینگ چیست؟

کوچینگ چیست؟ آیا پیش آمده که با هدف ایجاد تغییر و تحول […]
ورود / ثبت نام